TILLVÄXTPARTNER FÖR e-handel

Vi investerar med tillväxt- och humankapital i entreprenörsdrivna e-handelsbolag

TILLVÄXTPARTNER

E-business partner investerar tillväxtkapital och humankapital i snabbväxande entreprenöriella e-handelsbolag, främst i Sverige och har ambitionen att växa kraftigt inom sitt segment.

Vi går in som aktiva ägare i e-handelsbolag som är i tillväxt och bistår för att hjälpa entreprenörer att växa sitt bolag med både kapital eller resurser.

Vi söker ständigt efter passionerade entreprenörer med en skalbar affärsmodell som verkar på en marknad som har potential att växa och är i behov att ta företaget till nästa nivå.

Är du intresserad av att hör mer hur vi kan hjälpa dig att växa? Kontakta oss.

VI TAR E-HANDELSBOLAGET TILL HÖGRE MÅL

Bistår och hjälper för att gemensamt nå uppsatta mål tillsammans med ägare och ledning för att växa verksamheten.

INVESTERAR TILLVÄXT- OCH HUMANKAPITAL

Resurser från e-business partner med bred och dokumenterad erfarenhet inom alla delar av ett e-handelsbolag finns tillgängliga och kan sättas in under korta eller längre perioder.

Minoritetsägare

E-business partner blir minoritetsägare i snabbväxande entreprenörsdrivna e-handelsbolag med en stark ledning där fokus ligger på produkt, leverantör och inköpskanaler.